• Gói thiết kế cơ bản

 • Chi phí thỏa thuận/ 01 website

 • Bao gồm tên miền
 • Bao gồm host
 • Mẫu web thiết kế theo yêu cầu riêng
 • Mẫu web được thiết kế sẵn
 • Có cơ hội sử dụng mẫu web bản quyền
 • Số lượng mẫu web tham khảo không giới hạn
 • Có thể mở rộng chức năng theo yêu cầu riêng
 • Có thể mở rộng chức năng theo gói có sẵn
 • Sử dụng WordPress
 • Chuẩn SEO
 • Hỗ trợ kết nối với Facebook
 • Dễ dàng lựa chọn nhà cung cấp host
 • Kéo thả khi nhập nội dung
 • Dễ dàng quản trị
 • Dễ dàng nhập nội dung
 • Thỏa thuận
  Hiệu ứng hiển thị trên giao diện như Responsive, Paralax, ...
 • Thỏa thuận
  Đa ngôn ngữ
 • Cao
  Độ ổn định
 • Cao
  Độ bảo mật
 • Thỏa thuận
  Hỗ trợ cập nhật mã nguồn định kỳ
 • Tối ưu hóa code
 • Gói thiết kế nâng cao

 • Chi phí thỏa thuận/ 01 website

 • Bao gồm tên miền
 • Bao gồm host
 • Mẫu web thiết kế theo yêu cầu riêng
 • Mẫu web được thiết kế sẵn
 • Có cơ hội sử dụng mẫu web bản quyền
 • Số lượng mẫu web tham khảo không giới hạn
 • Có thể mở rộng chức năng theo yêu cầu riêng
 • Có thể mở rộng chức năng theo gói có sẵn
 • Sử dụng WordPress
 • Chuẩn SEO
 • Hỗ trợ kết nối với Facebook
 • Dễ dàng lựa chọn nhà cung cấp host
 • Kéo thả khi nhập nội dung
 • Dễ dàng quản trị
 • Dễ dàng nhập nội dung
 • Thỏa thuận
  Hiệu ứng hiển thị trên giao diện như Responsive, Paralax, ...
 • Thỏa thuận
  Đa ngôn ngữ
 • Cao
  Độ ổn định
 • Cao
  Độ bảo mật
 • Thỏa thuận
  Hỗ trợ cập nhật mã nguồn định kỳ
 • Tối ưu hóa code
 • Gói thiết kế theo yêu cầu

 • Chi phí thỏa thuận/ 01 website

 • Bao gồm tên miền
 • Bao gồm host
 • Mẫu web thiết kế theo yêu cầu riêng
 • Mẫu web được thiết kế sẵn
 • Có cơ hội sử dụng mẫu web bản quyền
 • Số lượng mẫu web tham khảo không giới hạn
 • Có thể mở rộng chức năng theo yêu cầu riêng
 • Có thể mở rộng chức năng theo gói có sẵn
 • Sử dụng WordPress
 • Chuẩn SEO
 • Hỗ trợ kết nối với Facebook
 • Dễ dàng lựa chọn nhà cung cấp host
 • Kéo thả khi nhập nội dung
 • Dễ dàng quản trị
 • Dễ dàng nhập nội dung
 • Thỏa thuận
  Hiệu ứng hiển thị trên giao diện như Responsive, Paralax, ...
 • Thỏa thuận
  Đa ngôn ngữ
 • Cao
  Độ ổn định
 • Theo yêu cầu
  Độ bảo mật
 • Thỏa thuận
  Hỗ trợ cập nhật mã nguồn định kỳ
 • Tối ưu hóa code

Thông tin liên hệ

(Mr) LƯƠNG TUẤN VŨ
091.267.1098
thietkewebvui (at) gmail.com
Số 5, ngõ 168/109, Kim Giang, Hà Nội
Bản đồ tới Thiết kế Web Vui: Số 5, ngõ 168/109, Kim Giang, Hà Nội