Lợi thế của Doanh nghiệp có website?

1. Thiết lập sự hiện diện Có xấp xỉ 2,4 tỉ người trên thế giới đã truy cập vào mạng Internet và số lượng này không ngừng được tăng lên hàng ngày. Việc tiếp cận được dù chỉ 1% nhóm khách hàng này cũng là 1 thành công của doanh nghiệp. Đó là một phần không […]