Vì sao trang FAQ của website bán hàng lại quan trọng hơn bạn nghĩ

Vì sao trang FAQ của website bán hàng lại quan trọng hơn bạn nghĩ

Trang câu hỏi thường gặp (FAQ) trên website của bạn thực sự quan trọng hơn chỉ là một nguồn thông tin cho các câu hỏi của khách hàng. Nếu được sử dụng đúng đắn, nó có thể tăng mạnh tỉ lệ chuyển đổi khách vãng lai thành khách hàng, cải thiện sự trung thành của khách hàng vào nhãn hàng, và tiết kiệm vô số giờ dịch vụ khách hàng cho công ty của bạn.